Regulamin sklepu internetowego „Apteczka Mądrali”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego (dalej – Regulamin) dotyczący zawieranych przez spółkę „Norameda” umów kupna-sprzedaży w sklepie internetowym www.apteczka-madrali.pl (dalej – Sklep Internetowy) określa warunki i tryb zamawiania, kupowania, zwrotu towarów spółki „Norameda” zgodnie z obowiązującym prawem.

1.2. Nabywcą w niniejszym Regulaminie jest osoba kupująca w Sklepie Internetowym po zarejestrowaniu się lub bez rejestracji (dalej – Nabywca). W Sklepie Internetowym mogą kupować:

1.2.1. osoby fizyczne posiadające zdolność prawną, tj. osoby, które są pełnoletnie (mają 18 lat), których zdolność prawna nie jest ograniczona w trybie sądowym;

1.2.2. podmioty prawne;

1.2.3. upoważnieni przedstawiciele wszystkich wymienionych powyżej osób.

1.3. Sprzedawcą niniejszego produktu jest spółka „Norameda”, podmiot prawny, którego formą prawną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 1231466064, REGON: 385811912.

Norameda Polska Sp. z o.o. jest zarejestrowana pod adresem: ul. Kilińskiego 20, 05-500 Piaseczno (dalej – Sprzedawca).

1.4. Sprzedawca i Nabywca dalej każdy oddzielnie jest zwany „Stroną”, a razem – „Stronami”.

1.5. Niniejszy Regulamin jest obowiązującym Strony dokumentem prawnym, który ustala prawa i obowiązki Nabywcy i Sprzedawcy, ich odpowiedzialność, warunki i tryb kupowania towarów, płacenia za nie, dostawy i zwrotu w zakresie kupowania przez Nabywcę towarów w Sklepie Internetowym.

1.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawienia lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdej chwili przy uwzględnieniu wymogów określonych w aktach prawnych. Nabywca jest o tym informowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich ogłoszenia i dotyczą wszystkich transakcji zawartych po ogłoszeniu, dlatego Nabywcy zaleca się zapoznać się z Regulaminem za każdym razem kupując towary. Podczas kupowania w Sklepie Internetowym Nabywcę obowiązuje Regulamin, który jest ważny w czasie składania zamówienia.

1.7. Rejestrując się lub składając zamówienie Nabywca bezwarunkowo potwierdza, że ma prawo do kupowania w Sklepie Internetowym. Akceptując niniejszy Regulamin Nabywca potwierdza także, że zawierając umowę kupna-sprzedaży nie narusza praw i interesów prawnych osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, jeżeli takie potwierdzenie Nabywcy całkowicie lub częściowo nie jest zgodne z prawdą lub jest mylące pod każdym względem.

1.8. Sprzedawca zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli Nabywca częściowo lub całkowicie nie zapoznał się z Regulaminem, mimo, że taka możliwość była mu dana.

1.9. Nabywca korzystając ze Sklepu Internetowego akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać oraz nie naruszać aktów prawnych Republiki Litewskiej oraz obowiązujących na  terenie Polski. Jeżeli Nabywca nie akceptuje niniejszego Regulaminu lub którejś z jego części, ogólną ceną lub jej częścią, z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami i/lub dodatkowymi wydatkami, w takim wypadku Nabywca powinien nie składać zamówienia, nie kupować towarów i nie zawierać umowy kupna-sprzedaży z Nabywcą.

2. Zamawianie Towarów i płatności za Towary

2.1. W Sklepie Internetowym Nabywca może kupować przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2.2. Nabywca może zamówić towary w Sklepie Internetowym w następujący sposób:

2.2.1. rejestrując się w Sklepie Internetowym – wpisać dane, o które jest proszony podczas rejestracji;

2.2.2. nie rejestrując się w Sklepie Internetowym.

2.3. Nabywca wybiera w Sklepie Internetowym potrzebne mu towary, z których zostaje sformowany koszyk zakupów. Nabywca, zamawiając towary w sposób przewidziany w punkcie 2.2. Regulaminu, we właściwych polach informacji Sprzedawcy powinien w celu odpowiedniej realizacji zamówienia podać niezbędne dane osobowe Nabywcy, które są wymagane, aby nabyć, zapłacić i dostarczyć wybrane towary.

2.4. Kupując przez Internet i płacąc za towary przelewem, kartą bankową lub gotówką, korzystając z usług pośrednika płatniczego „Przelewy24” lub kupując przez Internet i płacąc za towary przelewem bankowym zamówienie zostaje przekazane do dalszej realizacji dopiero w momencie, gdy pieniądze zostaną zaliczone za koncie Sprzedawcy „Przelewy24” (płacąc za pośrednictwem „Przelewy24”) lub na koncie Sprzedawcy „PayPal” (płacąc za pośrednictwem „PayPal”).

2.5. Kupując przez Internet i płacąc gotówką lub kartą bankową w momencie dostarczenia kurierowi, który dostarcza towary, umowa jest realizowana od chwili, gdy Nabywca potwierdzi swoje zamówienie w Sklepie Internetowym.

2.6. Kupując przez Internet Nabywca ma możliwość wyboru płatności za pobraniem i płaci gotówką lub kartą płatniczą w momencie odbioru przesyłki od kuriera.

2.7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca na wskazany przez Nabywcę e-mail wysyła potwierdzenie wygenerowane w automatyczny sposób, że zamówienie Nabywcy w Sklepie Internetowym zostało przyjęte. W potwierdzeniu jest podany link URL z niniejszym Regulaminem, po aktywacji którego niniejszy Regulamin będzie podany w formacie PDF.

2.8. Nabywca może się rozliczyć za towary w jeden z podanych w Sklepie Internetowych sposób oraz na wskazanych warunkach:

2.8.1. poprzez pośrednika płatniczego „Przelewy24“:

2.8.1.1. przez Internet korzystając ze systemu bankowości elektronicznej swego banku lub systemu płatniczego „Przelewy24“;

2.8.2. poprzez pośrednika płatniczego „PayPal“ kupując towary przez Internet; w celu otworzenia konta „PayPal” niezbędna jest karta debetowa lub kredytowa i adres poczty elektronicznej; rejestracja odbywa się zgodnie z trybem ustalonym przez „PayPal“;

2.8.3. gotówką lub kartą płatniczą podczas dostarczenia/odbioru towarów.

2.9. Podane przez Nabywcę dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami ustalonymi  na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Nabywca, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Nabywcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przetwarzając i chroniąc dane osobowe Nabywcy Sprzedawca będzie wykorzystywał środki organizacyjne i techniczne, które zapewnią ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, także przed wszelkim innym bezprawnym przetwarzaniem.

3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

3.1. Kupując przez Internet i wybierając opłatę za towary przelewem bankowym lub kartą płatniczą za pośrednictwem „Przelewy24” (bankowość elektroniczna) umowa kupna-sprzedaży między Nabywcą i Sprzedawcą zostaje zawarta, gdy Nabywca wybiera kupowany (-e) towar (-y), formuje koszyk zakupów (dalej – Koszyk Towarów), wciska link „ZAMÓW” i wybierając odpowiedni logotyp „Przelewy24” płaci ogólną cenę za towary, która obejmuje wszystkie podatki, także przewidziane dodatkowe opłaty i/lub inne wydatki (na przykład za przywóz, dostawę, koszty pocztowe i inne), jeżeli takie dodatkowe opłaty i/lub koszty są, i pieniądze są zaliczone na konto Sprzedawcy.

3.2. Kupując przez Internet i wybierając opłatę za towary przelewem za pośrednictwem „PayPal”, umowa kupna-sprzedaży między Nabywcą i Sprzedawcą zostaje zawarta, gdy Nabywca wybiera kupowany (-e) towar (-y), formuje koszyk zakupów (dalej – Koszyk Towarów), wciska link „ZAMÓWIĆ” i wybierając odpowiedni logotyp „PayPal” płaci ogólną cenę za towary, która obejmuje wszystkie podatki, także przewidziane dodatkowe opłaty i/lub inne wydatki (na przykład za przywóz, dostawę, koszty pocztowe i inne), jeżeli takie dodatkowe opłaty i/lub koszty są, i pieniądze są zaliczone na konto Sprzedawcy.

3.3. Kupując przez Internet i płacąc za towary kurierowi, który je dostarczył lub przy odbiorze w paczkomacie, umowa kupna-sprzedaży między Nabywcą i Sprzedawcą zostaje zawarta, gdy Nabywca wybiera kupowany (-e) towar (-y), formuje koszyk zakupów (dalej – Koszyk Towarów), wciska link „ZAMÓWIĆ” w ten sposób akceptując ogólną cenę za towary, która obejmuje wszystkie podatki, także przewidziane dodatkowe opłaty i/lub inne wydatki (na przykład za przywóz, dostawę, koszty pocztowe i inne), jeżeli takie dodatkowe opłaty i/lub koszty są, i pieniądze są zaliczone na konto Sprzedawcy.

3.4. Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, wskazany w czasie realizacji zamówienia Nabywcy asortyment towarów, ich ilość, cena, czas dostawy i inne warunki są obowiązujące i dla Nabywcy, i dla Sprzedawcy i mogą być zmienione wyłącznie w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

3.5. Dane wskazane podczas składnia zamówienia są przechowywane w bazie danych Sprzedawcy.

4. Prawa Nabywcy

4.1. Nabywca ma prawo kupować towary w Sklepie Internetowym w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

4.2. Nabywca ma prawo zrezygnować z umowy kupna-sprzedaży w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

4.3. Nabywca ma prawo zwrócić towary w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

4.4. Nabywca może anulować lub skorygować Koszyk Towarów do momentu, aż wybierze i zatwierdzi sposób opłaty.

5. Prawa Sprzedawcy

5.1. Jeżeli Nabywca w jakiś sposób próbuje zaszkodzić pracy Sklepu Internetowego, bezpieczeństwu danych lub narusza inne zobowiązania Nabywcy określone w Regulaminie i/lub aktach prawnych obowiązujących w Polsce, wówczas Sprzedawca ma prawo usunąć rejestrację Nabywcy lub w inny sposób ograniczyć jego możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego.

5.2. Po 14 (czternastu) dniach kalendarzowych od terminu odbioru towarów lub opłaty, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie i zwrócić towary z powrotem Sprzedawcy, jeżeli Nabywca:

5.2.1. nie odbiera towarów lub nie płaci za towary po tym, jak wybiera opłatę za towary w gotówce lub kartą płatniczą podczas odbioru towarów;

5.2.2. Nabywca płaci za towary zawczasu, jednak nie odbiera towarów, gdyż Sprzedawcy nie udaje się skontaktować z Nabywcą w ciągu wskazanego terminu i dostarczyć towary zgodnie z wybranym sposobem dostawy.

5.3. Jeżeli w przypadku wskazanym w punkcie 5.2. za towary zapłacono zaliczkę, wówczas Nabywcy w ciągu 14 (czternastu) dni zostają zapłacone za towary pieniądze po odliczeniu opłat bankowych płaconych przez Sprzedawcę za wykonane przelewy bankowe oraz opłaty za dostawę towarów, jeżeli takowa była opłacona. Jeżeli w przypadku wskazanym w punkcie 5.2. za towary nie zapłacono zaliczki, Nabywca, na żądanie Sprzedawcy, powinien od wskazanej w żądaniu kwoty w rozsądnym terminie odliczyć i wyrównać straty Sprzedawcy, tj. opłatę za dostawę towarów, jeżeli takowa była opłacona.

 6. Zobowiązania Nabywcy

6.1. Nabywca zobowiązuje się przyjąć zamówione towary i za nie zapłacić ustaloną cenę w oparciu o tryb ustalony w niniejszym Regulaminie.

6.2. Jeżeli Nabywca w czasie dostawy towarów bez ważnego powodu odmawia odbioru towarów, Nabywca na żądanie Sprzedawcy powinien opłacić koszty dostawy towarów.

6.3. Nabywca, rejestrując się w Sklepie Internetowym i zamawiając towary zobowiązuje się chronić i nikomu nie ujawniać swoich danych do zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz nie przekazywać i nie ujawniać ich osobom trzecim. Jeżeli Nabywca traci dane do logowania, powinien niezwłocznie pisemnie poinformować o tym dział obsługi klientów Sklepu Internetowego za pośrednictwem środków łączności wskazanych w dziale „Kontakty”. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wykonane po wykorzystaniu danych do logowania Nabywcy.

 7. Zobowiązania Sprzedawcy

7.1. Sprzedawca zobowiązuje się stworzyć możliwość korzystania z usług Sklepu Internetowego, którego warunki działania określa niniejszy Regulamin.

7.2. Sprzedawca zobowiązuje się nabyte przez Nabywcę towary dostarczyć w wybrany przez Nabywcę sposób w oparciu o warunki określone w niniejszym Regulaminie.

7.3. Sprzedawca zobowiązuje się szanować prawo prywatności Nabywcy do należącej do niego informacji osobistej.

7.4. Nazwa i podstawowe właściwości towaru są wskazane w sklepie internetowym Sprzedawcy, w którym towar jest kupowany i/lub na towarze i/lub na opakowaniu towaru i/lub na karcie informacyjnej towaru.

 8. Ceny towarów

8.1. Ceny towarów i innych usług (włącznie, lecz nie ograniczając się do dodatkowych opłat i/lub innych kosztów, na przykład przewozu, dostawy, pocztowych i innych) w Sklepie Internetowym i w końcowym okienku zamówienia wskazane są w euro z VAT. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

 9. Dostawa towarów

9.1. Nabywca, zamawiając towary, zobowiązuje się wskazać dokładny adres dostawy. Za usługę dostawy towarów pobierana jest opłata, która zostaje dodana do ceny towarów wskazanej w Sklepie Internetowym i obowiązującej w momencie zamawiania towarów. Opłata za dostawę towarów może być stała, a może zależeć od wartości zamówionych przez Nabywcę towarów. W Sklepie Internetowym może być wskazane, że opłata za dostawę towarów nie jest pobierana, jeżeli wartość zamówionych towarów przekracza określoną kwotę.

9.2. Nabywca powinien odebrać towary osobiście albo wskazać w czasie składania zamówienia, że towary może odebrać także inna osoba. Jeżeli Nabywca nie może osobiście odebrać towarów, a towary są dostarczone na adres wskazany przez Nabywcę, Nabywca nie ma prawa składać pretensji dotyczących niewłaściwie dostarczonych towarów.

9.3. Sprzedawca dostarcza Nabywcy towary zazwyczaj w ciągu 2-3 dni, o ile w Sklepie Internetowym nie jest wskazany inny termin dostawy. W każdym wypadku towary Nabywcy mogą być dostarczone nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni. Termin dostawy towarów jest liczony od kolejnego dnia roboczego po dniu zaliczenia kwoty za towary na konto Sprzedawcy. Te terminy są wstępne. Nie mają one też zastosowania w tych wypadkach, gdy w magazynie Sprzedawcy nie ma niezbędnych towarów, a Nabywca zostaje zawiadomiony o braku zamówionych towarów. Akceptując niniejszy Regulamin Nabywca zgadza się, że w wyjątkowych wypadkach dostawa towarów może się opóźnić z powodu nieprzewidzianych, niezależnych od Sprzedawcy okoliczności. W takim wypadku Strony będą przykładały się wszelkich starań w celu uzgodnienia terminów dostawy towarów oraz innych warunków. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy towarów w dodatkowym terminie i jeżeli Sprzedawca i Nabywca za obustronnym porozumieniem nie postanowią inaczej, Nabywca może zrezygnować z zamówienia informując o tym Sprzedawcę pisemnie zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie. Jeżeli za towary zapłacono zaliczkę, Nabywcy w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o rezygnacji z zamówienia zostaną zwrócone pieniądze zapłacone za towary.

9.4. We wszystkich wypadkach Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie terminu dostawy towarów, jeżeli towary nie zostają dostarczone Nabywcy lub są dostarczone nie w terminie z winy Nabywcy lub z powodu niezależnych od Sprzedawcy okoliczności.

9.5. We wszystkich wypadkach, jeżeli Nabywca podczas dostawy towarów zauważył uszkodzenia opakowania, niezgodność kompletacji (asortymentu) dostarczonych towarów, niezgodność ilości, powinien w dokumencie dostawy kuriera wskazać uwagi lub sporządzić oddzielny protokół dotyczący tych naruszeń. Nabywca powinien tego dokonać w obecności kuriera. Jeżeli Nabywca nie sprawdzi opakowania, kompletacji (asortymentu) dostarczonych towarów, ilości i/lub w dokumencie dostawy kuriera nie wskaże tych wad, przesyłka jest uważana za dostarczoną właściwie i bez uszkodzeń.

 10. Jakość towarów

10.1. Właściwości i dane każdego sprzedawanego w Sklepie Internetowym towaru są wskazane w opisie załączonym do każdego towaru.

10.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że towary pokazane za zdjęciach Sklepu Internetowego pod względem różnych parametrów (włącznie, lecz nie ograniczając się do wielkości, formy, koloru i in.) mogą różnić się od rzeczywistych parametrów towaru z powodu właściwości używanego przez Nabywcę monitora lub innych powodów technicznych. Przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży Nabywca powinien przeczytać opis towaru.

10.3. Określone towary mają określone terminy ważności towaru, które są wskazane na opakowaniu towarów.

10.4. W tych wypadkach, gdy w oparciu o akty prawne dla konkretnych towarów ustalany jest określony termin ważności, Sprzedawca zobowiązuje się takie towary sprzedawać Nabywcy tak, aby miał on realna możliwość skorzystania z takich towarów przed końcem terminu ważności.

 11. Zwrot towarów

11.1. Wady sprzedanych towarów zostają usunięte, jakościowe towary zostają wymienione / zwrócone, nie jakościowe towary są wymieniane, zwracane w oparciu o aktualne prawa polskiego konsumenta. Pieniądze za zwrócone towary we wszystkich wypadkach są przelewane wyłącznie na konto bankowe płatnika.

11.2. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne ze sklepu apteczka-madrali.pl nie podlegają zwrotowi, o ile Sprzedawca nie postanawia inaczej. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Sprzedającemu z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania na zasadach opisanych w pozostałej części Regulaminu.

11.3. Nabywca może zwrócić jakościowy towar, jeżeli Sprzedawca zgadza się na to, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy towaru, jeżeli jakościowy towar zostaje zwrócony zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i odzyskać zapłacone za niego pieniądze w trybie i terminach określonych w niniejszym Regulaminie (gwarancja zwrotu pieniędzy).

11.4. W celu zwrotu jakościowego(-ych) towaru(-ów), w oparciu o punkt 11.3, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia dostawy towaru Nabywca powinien pisemnie zawiadomić o tym Sprzedawcę na e-mail kontakt@apteczka-madrali.pl wskazując nazwę zwracanego towaru, numer zamówienia i powód zwrotu. Sprzedawca, po otrzymaniu wniosku, kontaktuje się z Nabywcą w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych i, jeżeli zgadza się ze zwrotem jakościowego towaru, uzgadnia szczegóły zwrotu lub zamiany jakościowego towaru, lub informuje nabywcę, że nie zgadza się ze zwrotem jakościowego towaru.

11.5. Zwracając jakościowe towary należy przestrzegać następujących warunków:

11.5.1. zwracany towar powinien być w oryginalnym opakowaniu;

11.5.2. towar nie powinien być uszkodzony przez Nabywcę;

11.5.3. towar nie powinien być używany, nie utracić wyglądu towarowego (nienaruszone etykiety, nie zerwane folie ochronne i in.);

11.5.4. zwracając towar należy przedstawić dokument jego nabycia.

11.6. Kompletacja zwracanego towaru powinna być taka sama, jaką otrzymał Nabywca.

11.7. Sprzedawca, po upewnieniu się, że jakościowy towar spełnia ustalone w niniejszym Regulaminie warunki, zwraca pieniądze na konto bankowe nabywcy w ciągu 9-14 dni roboczych lub, na życzenie Nabywcy, w tym samym terminie wymienia zwrócony jakościowy towar na nowy. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwracanego przez Nabywcę towaru, jeżeli nie przestrzegano określonych w niniejszym Regulaminie warunków zwrotu towarów.

11.8. Jakościowe i niejakościowe Towary mogą być zwrócone przez Nabywcę:

11.8.1. za pośrednictwem kuriera (przyjazd kuriera, odbiór przesyłki na wskazany przez Nabywcę adres i dostawa do Sprzedawcy na koszt Nabywcy);

11.8.2. na poczcie (Nabywca samodzielnie w wybranym oddziale poczty wykonuje zwrot Towarów na własny rachunek).

11.9. Zwracając lub wymieniając jakościowe towary po 14 dniach, lecz przed minięciem 30 dni od dnia, gdy Nabywca otrzymał towary, Nabywcy nie będą zwrócone zapłacone przez niego Sprzedawcy koszty dostawy, Nabywca opłaca także wszystkie koszty dostawy towarów związane ze zwrotem i/lub wymianą jakościowych towarów.

11.10. Sprzedawca zwraca Nabywcy poniesione koszty zwrotu nie jakościowego towaru w po upewnieniu się, że Nabywca zwrócił towary właśnie z powodu tego, że są niejakościowe, w oparciu o niniejszy Regulamin i warunki obowiązujących aktów prawnych.

11.11. Prawna gwarancja towaru zgodnie z ustawodawstwem wynosi 24 miesiące, jeżeli towar nie ma ustalonego terminu ważności.

 12. Wymiana informacji / Tryb rozpatrywania reklamacji.

12.1. Sprzedawca informuje Nabywcę na wskazany przez niego w formularzu rejestracji e-mail, a Nabywca może korzystać ze wszystkich środków łączności wskazanych na stronie Sklepu Internetowego w dziale „Kontakty”.

12.2. Wszystkie reklamacje mogą być składane spółce „Norameda” na e-mail kontakt@apteczka-madrali.pl lub w formie pisemnej na adres Norameda Polska Sp. z o.o.: 05-500 Piaseczno, ul. Kilińskiego 20 lub telefonicznie: 886 406 035.

12.3. Sprzedawca ma prawo rozpatrywać reklamacje w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, jeżeli obowiązujące akty prawne nie stanowią inaczej. W razie skomplikowanych przypadków termin ten może zostać przedłużony o dodatkowe 15 (piętnaście) dni. Odpowiedzi na reklamacje są składane Nabywcom na e-mail, telefonicznie lub na wskazany przez Nabywcę adres.

 13. Odpowiedzialność

13.1. Nabywca jest całkowicie odpowiedzialny za poprawność podanych w formularzu rejestracji danych. Jeżeli Nabywca w formularzu rejestracji poda niedokładne dane, Sprzedawca nie odpowiada za powstałe z tego powodu skutki i ma prawo żądać od Nabywcy wyrównania poniesionych strat bezpośrednich.

13.2. Po zarejestrowaniu się Nabywca odpowiada za bezpieczeństwo swych danych i powinien zapewnić, aby nie zostały one przekazane osobom trzecim. Jeżeli z usług Sklepu Internetowego korzysta osoba trzecia, która zalogowała się używając danych logowania Nabywcy, Sprzedawca taką osobę uważa za Nabywcę.

13.3. W przypadku powstania strat, Strona winna wyrównuje drugiej Stronie poniesione przez nią straty w trybie i na podstawach określonych w aktach prawnych obowiązujących na terenie Polski.

 14. Marketing i informacja

14.1. Sprzedawca w Sklepie Internetowym na własny wybór może inicjować różnego rodzaju promocje, zmieniać ich warunki i przerywać je w oparciu o akty prawne obowiązujące na terenie Polski.

14.2. Sprzedawca wszystkie zawiadomienia przesyła za pośrednictwem środków łączności wskazanych przez Nabywcę w formularzu rejestracji.

14.3. Sprzedawca nie odpowiada, jeżeli Nabywca nie otrzymuje wysyłanej informacji lub zawiadomień potwierdzających z powodu zakłóceń łączności internetowej, sieci dostawców usług poczty elektronicznej.

14.4. Jeżeli Nabywca zgadza się, aby Sprzedawca w celach marketingu bezpośredniego przetwarzał dane osobowe Nabywcy podane Sprzedawcy podczas kupowania towarów, także zgadza się otrzymywać informacje z ofertami i artykułami, zaznacza to ptaszkiem lub wykonując zamówienie, lub wyraźnie zaznaczając swoją zgodę w Sklepie Internetowym. Jeżeli udzielając zgody na przetwarzanie swych danych w celach marketingu bezpośredniego, także na otrzymywanie informacji z ofertami i artykułami Nabywca później chce zrezygnować i poinformuje o tym Sprzedawcę w trybie określonym w punkcie 14.5, Sprzedawca nie będzie wysyłał Nabywcy informacji emailem i nie będzie wykorzystywał jego danych w celach marketingu bezpośredniego. Nabywca wie o swym prawie do niewyrażania zgody na to, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego.

14.5. Nabywca w każdej chwili ma prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego wysyłając do Sprzedawcy odpowiednie zawiadomienie.

14.6. Nabywca, jeżeli nie chce otrzymywać przeznaczonych mu ofert lub w celu zmiany ustawień prenumeraty nowości może tego także dokonać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto.

 15. Przepisy i tryb zrezygnowania z Umowy

15.1. Nabywca ma prawo bez wskazywania przyczyny i nie ponosząc kosztów innych niż ustalono w Regulaminie zrezygnować z zawartej ze Sprzedawcą na odległość umowy kupna-sprzedaży („Umowa”), za wyjątkiem przypadków, jeżeli Umowa była zawarta w sprawie zapakowanych towarów, które były rozpakowane po dostarczeniu ich i które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny, także w innych przypadkach określonych w aktach prawnych obowiązujących na terenie Polski. Okres zrezygnowania z Umowy kończy się w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Nabywca lub wskazana przez Nabywcę osoba, za wyjątkiem przewoźnika, otrzymała towar lub ostatni towar (jeżeli została zawarta umowa, według której Nabywca w jednym zamówieniu zamawia więcej niż jeden towar i są one dostarczane oddzielnie), lub ostatnią partię lub część (jeżeli została zawarta umowa, na podstawie której towar jest dostarczany w oddzielnych partiach lub częściach). Aby wykorzystać swe prawo do zrezygnowania z Umowy Nabywca powinien zawiadomić Sprzedawcę o swej decyzji dotyczącej zrezygnowania z Umowy składając niedwuznaczne oświadczenie (pisemnie na wskazany w Umowie adres lub na e-mail kontakt@apteczka-madrali.pl, wskazując towar, który chce zwrócić i numer zamówienia). Nabywca może skorzystać w formularza rezygnacji określonego w aktach prawnych obowiązujących na terenie Polski, ale nie jest to obowiązkowe. Aby termin rezygnacji był przestrzegany, wystarczy, aby Nabywca wysłał zawiadomienie o tym, że wykorzystuje swoje prawo do rezygnacji w Umowy przed końcem terminu rezygnacji.

15.2. Jeżeli Nabywca rezygnuje z Umowy, Sprzedawca niezwłocznie i w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, gdy Nabywca poinformuje o swej decyzji zrezygnowania z Umowy, zwraca Nabywcy otrzymane od Nabywcy pieniądze, włącznie z kosztami dostawy. Sprzedawca taki zwrot wykonuje przy wykorzystaniu takiego sposobu opłaty, z jakiego korzystał Nabywca wykonując początkową operację opłaty, za wyjątkiem, gdy w momencie dostawy towaru pieniądze były zapłacone kurierowi – w tym wypadku pieniądze są zwracane albo na konto bankowe albo pocztą. W każdym wypadku Nabywca nie ponosi żadnych opłat związanych z takim zwrotem pieniędzy.

15.3. Nabywca odpowiada za zmniejszenie się wartości towaru spowodowane działaniami, które nie są niezbędne w celu ustalenia charakteru towaru, jego własności i działania. Obowiązek zwrotu towaru dotyczy Nabywcy.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o prawo obowiązujące na terenie Polski, ustawy i akty prawne.

16.2. Wobec niniejszego Regulaminu oraz stosunków między Stronami z punktu widzenia niniejszego Regulaminu zastosowanie ma polskie prawo i jest ono wyjaśniane w oparciu o ustawy obowiązujące na terenie Polski.

16.3. Wszystkie nieporozumienia wynikające z wykonywania niniejszego Regulaminu są rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli nie uda się porozumieć w drodze negocjacji, spory będą rozstrzygane w trybie ustalonym w polskim ustawodawstwie.

16.4. Strony zostają zwolnione z wykonywania zobowiązań na podstawie niniejszego Regulaminu, jeżeli nie można ich wykonać z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od woli Stron (okoliczności Force Majeure), które obejmują:

16.4.1. pożar, wybuch, burze i inne klęski żywiołowe i siły przyrody, które nie pozwalają wywiązać się z podjętych zobowiązań lub z powodu których zwleka się z ich wykonaniem;

16.4.2. zdarzenie lub okoliczność, której Strona (Strony) umowy nie mogą kontrolować i które nie pozwalają wywiązać się ze swych zobowiązań lub z powodu których zwleka się z ich wykonaniem;

16.4.3. działania Rządu lub władz, które nie pozwalają wywiązać się ze swych zobowiązań lub z powodu których zwleka się z ich wykonaniem.

Buy
0
x
Porównanie produktów
Porównaj teraz