Drodzy klienci,

Prosimy Was o przemyślane zakupy.

Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane ze sklepu internetowego apteczka-madrali.pl nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania, które mogą zostać zwrócone Aptece na zasadach opisanych w §11 Regulaminu Sklepu apteczka-mądrali.pl.

W przypadku towarów innych niż wskazane w powyżej, Kupujący może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu całość otrzymanej od Kupującego płatności.

Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich.

Sprzedający zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sklep apteczka-madrali.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sklep apteczka-madrali.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.

Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których:

  •  przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sklep apteczka-madrali.pl informował Kupującego przy składaniu zamówienia;
  •  przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  •  przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z §11 ust. 11.2 Regulaminu Sklepu apteczka-madrali.pl.
Return
0
x
Porównanie produktów
Porównaj teraz